Fraud Blocker

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Tájékoztató

Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az “Online Privacy Alliance” ajánlásainak.
A weboldalon történő regisztrálással, illetve hírlevélre, nyereményjátékra történő feliratkozással a Vevő hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

Adatkezelő:

  • Cég neve: SZILA-DENT Fogászati Bt.
  • Székhely: 1013 Budapest, Attila út 22. I/7.
  • Adószám: 28892603-2-41
  • NAIH szám: 141007/2018.
  • Ügyvezető: Szilágyi Katalin
  • E-mail cím: sziladent@gmail.com

A tájékoztató hatálya

A SZILA-DENT Fogászati Bt.. egészségügyi tevékenységével kapcsolatos adatok kezelését az EGÉSZSÉGÜGYI ADATVÉDELMI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT rögzíti.

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

A 2011. évi CXII. törvény 20. § 1. pontjában foglaltak szerint jelent tájékoztató hatálya alatt megvalósuló adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja

A fogászati kezeléssel összefüggésben végzett adatkezelések célja: a fogászati kezelésre jelentkezés. Az Üzemeltető a jelentkező elérhetőségét a fogászati ellátással kapcsolatos információ csere céljából tárolja.

  1. SZILA-DENT Fogászati Bt. (1013 Budapest, Attila út 22. I/7., Adószám: 28892603-2-42, info@fogagybetegsegek.hu)
  2. ProfiTárhely Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., cégjegyzékszám 03-09-121889, Adószám: 23173080-2-03) – tárhely szolgáltató

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A kezelt adatok

A felhasználó/feliratkozó vezeték és kereszt neve, email címe, kapcsolatfelvétel időpontja, érdeklődési terület.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama

A fogászati kezelés igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését. A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az info@fogagybetegsegek.hu e-mail címen. (Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését az info@fogagybetegsegek.hu címre küldött elektronikus levélben.

Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik)

Budapest 2018 május

Egyéb rendelkezések
A weboldal fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.

Call Now Button